iMunis eDeska

Trnová u Plzně

Úřední deska – Detail

Záměr - prodej pozemků v lokalitě 55RD

Značka: ZO2018 Zveřejněno od: 12.2.2018 14:20:43 Zveřejnit do: 9.3.2018 13:54:48 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec

Vyvěšeno od: 12.2.2018
Vyvěšeno do: 9.3.2018

Úřední deska – Trnová u Plzně

Vyvěšeno od: 12.2.2018
Má být vyvěšeno do: 9.3.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.2.2018 14:20:43
Do: 9.3.2018 13:54:48

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.